استرداد حقوق ورودی گمرکی مواد اولیه و قطعات بکار رفته در کالاهای صادراتی
اخذ معافیت ماشین آلات خط تولید
اخذ معافیت از گمرکات خرمشهر و بوشهر و انزلی و ….

ما معجزه نمی کنیم ، به کار خود مسلطیم

. Refund of import customs duties on raw materials and parts used in exported goods

. Exclusion of line production machinery

. Getting exemptions from Khorramshahr, Bushehr and Anzali customs

We do not perform miracles , we dominate our work