بهمن غلامی:

_ کارشناس ارشد بازنشسته گمرک ایران

_ ۲۸ سال سابقه خدمت در سمت های اجرایی ، آموزشی و مدیریتی گمرک ایران

_ دارای مجوز رسمی ، از گمرک ایران

_ سابقه ممتد بعنوان مدرس قانون امور گمرکی و تعرفه در موسسات آموزشی و تحقیقاتی ، از جمله در مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران

_ ۱۵ سال سابقه ترخیص کالا ، رفع اختلافات گمرکی ، آموزش امور گمرکی ، مشاوره در بخش خصوصی

_ مدیر گروه بازرگانی بهمن غلامی و هدایت کننده کارشناسان همکار و ترخیص کاران ، در گمرکات مختلف کشور ، جهت واردات و صادارت و ترانزیت کالا

ما معجزه نمی کنیم ، به کار خود مسلطیم

Bahman Gholami

A_Senior Retired Iranian Customs

B_ 28years of experience in the positions of Executive Education and Management of the Iranian Customs

C_Iran’s official customs clearance

D_Continuing background as a lecturer in customs law and tariffs at educational and research institutes such as the Iranian Customs Training and Research Center

E_15years Clearance history – Clearing of customs disputes – Customs training – Private consulting

F_Manager of Bahman Gholami Commercial Group and directing the experts of the fellow and dischargers in different customs of the country for import and export of goods

We do not perform miracles , we dominate our work