ترخیص کالا ، امری پیچیده است که مبادرت به آن ، بدون آشنایی با مقررات ، به نتیجه مطلوبی منتهی نمی گردد. به ویژه اگر این پروسه با تصمیمات فراقانونی و نظرات شخصی توام گردد.

در چنین شرایطی ، یک بازرگان چگونه می تواند از هزینه های نامعقول جلوگیری کند و سرمایه خود را از مشکلات پیش بینی نشده و خطرناک مصون نگه دارد ؟

ما در تجربیات چندین ساله خود دریافته ایم ، که برای توفیق در این امر می بایست اساس عملکرد خود را بر شش اصل مهم استوار نماییم :

 

  1. _ دانش و احاطه کامل به قوانین و مقررات گمرکی

 

_ تجربه عملی

 

_ روابط عمومی قوی

 

_ برنامه ریزی و زمان بندی دقیق جهت پیشبرد مطلوب کار

 

_ مسئولیت پذیری و تعهد در انجام کار

 

_ قابلیت اطمینان و امانت داری و حفظ اسرار تجاری

 

ما مدعی هستیم ، هر شش اصل مذکور را به نحو شایسته ، بکار می بندیم و حاضریم تمام تجربیات خود را نیز در اختیار شما قرار دهیم.

اگرچه خدمات ما جزء آخرین و البته پر مخاطره ترین مراحل تجارت خارجی است ، ولی خود را در ارائه خدمات ، محدود به این مرحله نمی دانیم و آماده ایم از همان ابتدای سفارش کالا ، همراه شما باشیم و در کلیه مراحل ، نکات ارزنده ای را به شما یادآوری نماییم ، تا کالای شما به راحتی وارد یا صادر گردد و آماده طی نمودن مرحله ترخیص شود.

پیگیری اظهارنامه های در دست ترخیص:

برای حفظ اسرار تجاری مشتریان ، دسترسی به آخرین وضعیت ترخیص کالای هر مشتری از طریق فضای مجازی یا تماس تلفنی اختصاصاً برای همان مشتری ارسال می گردد

در جستجوی سود برای شما :

یک نمونه از تلاش ما برای حفظ حقوق مشتریان در جریان ترخیص کالا :

شرکت A جهت ترخیص قطعات خارجی ، دو فروند کشتی ساخته شده در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس ، به گمرک شهید رجایی بندرعباس مراجعه مینماید . بعلت اینکه قطعات فوق الذکر دارای تنوع زیاد بوده ، ترخیص کار شرکت A از گمرک شهید رجایی تقاضا مینماید جهت پرهیز از ارائه چندین اظهارنامه و سهولت کار ، تعرفه متوسطی برای ارائه اظهارنامه یک قلمی ، به او اعلام نماید . با اعلام تعرفه متوسط ، محاسبات مربوطه انجام و معلوم میگردد حقوق ورودی حدود سی میلیارد ریال است. در چنین شرایطی صاحب کالا ، جهت اخذ مشاوره به ما مراجعه مینماید و با بررسی پرونده مشخص میشود که نکته ظریفی از دید کارشناسان محترم گمرک و ترخیص کار پنهان مانده که با استناد به آن نکته قانونی ، حقوق ورودی را میتوان به ده درصد میزان پیش بینی شده تقلیل داد . لذا ادامه کار و ارائه اظهارنامه به ما سپرده شد ، که حقوق ورودی از سی میلیارد ریال به سه میلیارد ریال کاهش و کالا ترخیص گردید و منافع زیادی را نصیب صاحب کالا نمود.

ترخیص کالای خود را با اطمینان کامل به ما بسپارید.

ما معجزه نمی کنیم ، به کار خود مسلطیم

Clearance

Clearing is a complicated process especially when it does not lead to a satisfactory results. Without familiarity with the rules, especially if the process needs extraordinary decisions to be made and personal opinions. Under such circumstances, how can a businessman avoid unnecessary costs and protect his capital from unforeseen circumstances and risks that may be a danger to his/her business? We have found in our many years of experience that we can base our performance on these six fundamental principles: – Knowledge and integrity of customs regulations

Practical experience

Strong public relations

Planning and timing precisely for meeting objectives

Responsibility and commitment to completing assignments

Reliability and Trustworthiness with Commercial Secrets

We commit ourselves to apply all of the six principles and we are ready to provide you with exceptional service and expertise

Although our services are associated with one of the last stages of foreign trade that holds more risk, we do not consider ourselves in providing this service at this stage, and we are ready to provide you with the right order from the very beginning of the order, and remind you of all the important points. So that your product can be easily imported or exported and ready to be discharged

Follow up of statements in the hands of the discharge

To protect the customer’s trade secrets, access to the latest status of each customer’s clearance through cyberspace or telephone calls is sent to the same customer specifically

In search of profit for you

An example of our efforts to protect customers’ rights during clearance

Company A refers to the outer parts of the two ships built in the Persian Gulf shipbuilding specialties area to Bandar Abbas Shahid Rajaee Customs. Due to the large variety of items mentioned above, the company’s clearance of Shahid Rajaee Customs is requesting the average tariff for submitting a letter of credit to avoid giving multiple declarations and ease of work. By announcing the average tariff, the relevant calculations are carried out and it turns out that the entrance fee is about 30 billion rials. In such a situation, the owner of the goods refers to us for consulting us and, by examining the case, it is clear that a subtle point from the point of view of the customs experts and the clearance of the secret work, which, by reference to that legal point, the rights of entry can be reduced to ten percent of the anticipated amount Gave Therefore, we continued to work and submitted a statement that the import rights decreased from 30 billion rials to 3 billion rials and the goods were cleared and benefited a lot from the owner of the goods

.Let us clear your goods with complete confidence

We do not perform miracles , we dominate our work